Násobenie a delenie

malá násobilka

Vyber znamienkox =

Čo je Generátor príkladov?

Generátor príkladov na násobenie a delenie vytvára príklady pre žiakov druhého, resp. tretieho ročníka.

Použitie

Aby ste vytvorili nový príklad, stačí určiť, či sa jedná o násobenie alebo delenie vo "Vyber znamienko" označíte "Krát", resp. "Deleno". Následne stlačíte tlačidlo "NOVÝ PRÍKLAD" a v okienkach nižšie uvidíte čísla, ktoré už tvoria príklad. Do tretieho okienka dosadíte výsledok, ktorý si overíte tlačidlom "SKONTROLUJ". (Nezľaknite sa zvuku ;-)

Vytvorenie príkladu ručne

Vytvoriť príklad môžete aj sami. Do prvých dvoch prázdnych políčok napíšete číslice a do tretieho výsledok. Pozor pri zmene znamienka. Pre kontrolu príkladu platí znamienko, ktoré je aktuálne zobrazené. Pre zmenu znamienka treba označiť požadované znamienko a tlačidlo "NOVÝ PRÍKLAD". To zároveň s vygenerovaním príkladu zmení aj znamienko. Následne si môžete napísať príklad.

Rozsah príkladov

Príklady môžu byť rátané:

Ďalšie generátory príkladov: