Sčítanie a odčítanie do 10 000 pod seba

Vyberte znamienko+ =

Čo je Generátor príkladov?

Generátor príkladov na sčítanie a odčítanie do 10 000 vytvára príklady pre žiakov štvrtého ročníka. Príklady sú, ako vyplýva z názvu, do 10 000 a počítajú sa pod seba.

Použitie

Aby ste vytvorili nový príklad, stačí určiť, či sa jedná o sčítanie alebo odčítanie. Vo "Vyberte znamienko" označíte "Plus", resp. "Mínus". Následne stlačíte tlačidlo "NOVÝ PRÍKLAD" a v okienkach nižšie uvidíte čísla, ktoré už tvoria príklad. Do okienok najnižšie dosadíte výsledok, ktorý si overíte tlačidlom "SKONTROLUJ". (Nezľaknite sa zvuku ;-)

Vytvorenie príkladu ručne

Vytvoriť príklad môžete aj sami. Do políčok v prvých dvoch riadkoch napíšete číslice a do tretieho výsledok. Pozor pri zmene znamienka. Pre kontrolu príkladu platí znamienko, ktoré je aktuálne zobrazené. Pre zmenu znamienka treba označiť požadované znamienko a tlačidlo "NOVÝ PRÍKLAD". To zároveň s vygenerovaním príkladu zmení aj znamienko. Následne si môžete napísať príklad.

Ďalšie generátory príkladov: