Sčítanie a odčítanie

Vyberte znamienko



+ =

Čo je Generátor príkladov?

Generátor príkladov na sčítanie a odčítanie vytvára jednoduché príklady pre žiakov prvého ročníka, prípadne pre predškolákov.

Použitie

Aby ste vytvorili nový príklad, stačí určiť, či sa jedná o sčítavanie, alebo odčítavanie vo "Vyberte znamienko" označíte "Plus", resp. "Mínus". Následne stlačíte tlačidlo "NOVÝ PRÍKLAD" a okienkach nižšie uvidíte čísla, ktoré už tvoria príklad. Do tretieho okienka dosadíte výsledok, ktorý si overíte tlačidlom "SKONTROLUJ". (Nezľaknite sa zvuku ;-)

Vytvorenie príkladu ručne

Vytvoriť príklad môžete aj sami. Do prvých dvoch prázdnych políčok napíšete číslice a do tretieho výsledok. Pozor pri zmene znamienka. Pre kontrolu príkladu platí znamienko, ktoré je aktuálne zobrazené. Pre zmenu znamienka treba označiť požadované znamienko a tlačidlo "NOVÝ PRÍKLAD". To zároveň s vygenerovaním príkladu zmení aj znamienko. Následne si môžete napísať príklad.

Náročnosť príkladov

Príklady majú päť stupňov náročnosti:

Ďalšie generátory príkladov: